Kontakta oss

Postadress

Walentinakören
Arbetets Vänner
Annegatan 26
00100 Helsingfors

E-post

ordförande   Eivor Sommardahl  (eivor.sommardahl@pp.inet.fi)
sekreterare   Maria Österlund  (maria.osterlund20@gmail.com)
dirigent   Lauri Palin  (lauri.palin@gmail.com)